W imieniu:

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

oraz

Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze”
Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
Głównej Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SiTG
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych

pragniemy serdecznie

ZAPROSIĆ
do udziału

w VIII edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego,

która odbędzie się w dniach 14-16 września 2020 r. w hotelu OSSA Conference&SPA**** w Rawie Mazowieckiej


PATRONAT HONOROWY


 PARTNER  EDYCJI

W ramach SGO2020 odbędzie się dynamiczny pokaz maszyn firmy KOMATSU w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego “Bełchatów”


W SGO 2020 szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zagadnień związanych z:

  • Bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych
  • Polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż
  • Najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej
  • Prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
  • Uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
  • Nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego
  • Rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych

TERMIN KONFERENCJI

14 – 16 września 2020 roku


MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel OSSA Conference&SPA****
Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

PATRONDIAMENTOWY SPONSORZŁOTY SPONSORSREBRNY SPONSORBRĄZOWY SPONSORSPONSORPATRONI MEDIALNI