W imieniu:

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

oraz

Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze”
Sekcji Górnictwa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
Głównej Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SiTG
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych

pragniemy serdecznie

ZAPROSIĆ
do udziału

w XI edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego,

która odbędzie się w dniach 9 – 11 września 2024 r.
w Hotelu Gołębiewski**** w Wiśle

W SGO 2024 szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zagadnień związanych z:

  • Bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych
  • Polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż
  • Najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej
  • Prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
  • Uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
  • Nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego
  • Rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych
  • Metodami wykorzystania ubocznych produktów spalania (UPS)

TERMIN KONFERENCJI

9 – 11 września 2024 roku


MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel GOŁĘBIEWSKI****
Al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła
DIAMENTOWI SPONSORZY


SREBRNI SPONSORZY


BRĄZOWY SPONSOR


SPONSORZY
PATRONI MEDIALNI